Asinotherapie is een ander woord voor ezeltherapie, de therapeutische inzet van Ezels.

In de Asinotherapie maken we gebruik van de lichaamstaal van ezels. Door die lichaamshoudingen en –uitingen te imiteren leggen we contact met de ezels zoals ezels dat ook met elkaar doen. Zo uit een ezel zijn sympathie door de vacht van een andere ezel uitvoerig te beknabbelen. Dit imiteren wij door de ezel ruw te borstelen en te krabben met onze nagels. Ook legt een ezel zijn hoofd vaak op de schouder van zijn ezelvriend om zijn sympathie te uiten. Ook dit imiteren wij door de ezel te omhelzen en ons hoofd op zijn schouder te leggen. De ezel ervaart dit als vriendschap en biedt zijn kameraadschap aan.

De Kampenhoeve Ster vzw richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met motorische en/of mentale beperkingen, leerstoornissen, sociale, emotionele, relationele en/of psychische moeilijkheden:

 • ASS
 • ADHD
 • Verstandelijke beperking
 • Aangeboren motorische beperkingen of fysieke beperkingen na ongeval, etc…

Voor time-out en/of persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn jongeren en begeleiders ook steeds welkom.

Doelgericht werken

Afhankelijk van wat met u/je kind is afgesproken en vastgelegd in het persoonlijk ondersteuningsplan, werk je aan:

 • bewegingsvaardigheden (grove en fijne motoriek)
 • cognitieve vaardigheden
 • lichamelijke conditie
 • communicatieve vaardigheden
 • acceptatie van functiebeperking
 • sociale vaardigheden
 • ontdekken van nieuwe mogelijkheden

Hoe

Afhankelijk van de persoon werken we met ezels, paarden of allebei.

De sessies bestaan uit de uitvoering van verschillende oefeningen, op maat van elk kind. Sommige personen kunnen in zit- of lighouding op de ezels voortbewegen en oefeningen doen, anderen kunnen met diverse materialen de ezels aanraken, verzorgen, …  Zo ontwikkelen ze allerlei vaardigheden o.a. grove en fijne motoriek, oog-/handcoördinatie, lichaamshouding, kleur-, aantallen-, vorm- en symboolherkenning, enz. Dit gebeurt allemaal in een veilige en zorgzame omgeving, waarbij de persoon en de ezel centraal staan.

We overleggen met ouders of begeleiders over de individuele doelen. Indien mogelijk nemen de kinderen deel aan de verzorging van de ezels, onderhoud van stal en weide, trainen van de dieren, klusjes opknappen, … Op die manier leren ze hoe ze voor de ezels kunnen zorgen, wat hun zelfvertrouwen positief beïnvloedt. Elke sessie helpt hen sterker worden en hun gevoel van eigenwaarde verbeteren.

Na elke sessie bekijken we kort samen wat er goed is gegaan en wat nog een beetje moeilijker was. We noteren dit en zo bouwen we elke sessie verder op de vaardigheden die al verworven zijn.

De missie van de vzw is om het welbevinden en uiteindelijk de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een beperking of met moeilijkheden te verbeteren. Dit dmv een professionele begeleiding in het gezelschap van ons voltallig ezel-team, in een unieke en rustgevende omgeving.

Waarom

De aanwezigheid en het contact met een dier heeft een positieve invloed op de fysieke, psychische en algemene gezondheidstoestand. Specifiek voor kinderen en jongeren met beperkingen of moeilijkheden kan de nabijheid van een ezel in activiteiten of behandelingen volgende gunstige effecten hebben:

 • Groeien in eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Genieten van affectie zonder bedreiging en veroordeling
 • Verantwoordelijkheid leren opnemen
 • Afleiden van eigen problemen/moeilijkheden
 • Ervaren van rust en kalmerende invloeden
 • Bewust worden van hun eigen lichaam en houding en dat van het dier
 • Stimuleren van evenwicht, coördinatie en behendigheid
 • Verbeteren van de band tussen zorg-/hulpverlener en cliënt

Het contact met de ezel kan bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit op fysiek, mentaal, psychisch en sociaal vlak. Het dier helpt om de ‘cocon’ waarin sommige personen met een handicap zich bevinden, open te trekken.

De activiteiten die we kunnen aanbieden zijn helemaal op maat van de personen in kwestie. Wij staan open voor allerhande combinaties en suggesties. Hieronder alvast een paar mogelijkheden:

Oefensessie op de ezel: dit gebeurt individueel en is interessant voor personen die over voldoende zitfunctie beschikken, maar toch nood hebben aan extra oefeningen. Die oefeningen kunnen verschillende doelen hebben: het verlagen van de spiertonus (spasticiteit) in benen, bekken en onderrug, maar ook het versterken en mobiliseren van de spieren. Afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon in kwestie zullen de oefeningen worden aangepast. Waar het voor de ene persoon voldoende is om tijdens het rondstappen op de rug van een ezel en zijn evenwicht te bewaren, kunnen we bij een andere persoon vragen om vb. handen los te laten, rotatiebewegingen te maken in de romp, gelijktijdig oefeningen te doen met bovenste ledematen (vb. een bal door een ring werpen), etc.

Als het kind te zwaar is voor de ezel worden de paarden ingeschakeld.

Oefensessie naast de ezel: indien op een ezel zitten tijdelijk niet mogelijk of gewenst is, kunnen we allerhande oefeningen voorzien naast de ezel. Vb. een ezel poetsen: indien mogelijk kan de persoon rechtstaan en met één arm/hand evt. steun zoeken bij de ezel. Met het andere hand houdt hij/zij een borstel vast en maakt grote en kleine armbewegingen op verschillende hoogtes. Indien mogelijk buigt hij/zij door de benen of maakt stappen opzij. Ook vanuit de rolstoel kunnen de ezels gepoetst worden. Dit bevordert de rompstabiliteit en de armfunctie. Andere mogelijkheden zijn al stappend of vanuit de rolstoel een ezel begeleiden, contact maken met een ezel, etc. Ook hierbij zal de persoon steeds individueel begeleid worden.

Een weidebezoek: in groep worden de ezels in de wei bezocht. Zij lopen vrij rond en zullen, nieuwsgierig als ze zijn, dag komen zeggen. De personen leggen contact met de ezels, ze kunnen hen knuffelen, aaien en borstelen. Hierbij moet wel steeds worden uitgegaan van een stabiele houding, aangezien de ezels vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen, en er niet steeds voor iedereen iemand klaar zal kunnen staan om de nodige steun te bieden in geval van evenwichtsverlies. Ook hierbij komt motoriek, sensoriek, psyche, emoties en communicatie onvermijdelijk aan bod.

© 2018 De Kampenhoeve 2018 | Website carefully crafted by Creactiv.