Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagdagelijkse handelingen bij personen die door ziekte of andere beperkingen moeite ondervinden in het dagelijkse leven.

Vandaag de dag worden paarden en ezels meer en meer ingezet bij ergotherapie om als partner te fungeren tijdens een individueel traject. De dieren leveren een unieke bijdrage aan de persoonlijke ontplooiing/groei en kunnen ingezet worden om vaardigheden aan te leren die nodig zijn in het dagelijkse leven.

Er kan groei zijn op verschillende gebieden: sociaal-, psychologisch- en ook op fysiek/motorisch vlak.

Op fysiek/motorisch vlak kunnen de ezels en paarden ingezet worden voor verschillende doelen:  streven naar ontspanning, evenwicht, verbeteren van oprichtreacties, algemene coördinatie bevorderen door parcours- en spelplezier, optimale spierspanning nastreven, houdingscontrole verbeteren, bi-manuele vaardigheden oefenen enz.

Door het in contact gaan met de dieren wordt de beweging reeds gestimuleerd. Even gaan wandelen, een halster aandoen, borstelen… Er kan geoefend worden aan fijne- en grove motoriek. Door het buiten werken met de dieren zal ook het evenwicht en de proprioceptie gestimuleerd worden. De voordelen zijn veelzijdig, net zoals de doelgroep. Voor kinderen met motorische problematieken zoals DCD, Syndroom van Down, NAH, CP enz kan ergotherapie met dieren een goed alternatief zijn.

Doordat dieren een motiverende rol hebben wordt therapiemoeheid doorbroken. Zo streven we naar therapie in de meest leuke vorm. Therapie kan fun zijn! Een paard of ezel zal nooit oordelen en aanvaardt onvoorwaardelijk wat er gebeurt of niet gebeurt. Dit creëert niet alleen een sfeer van veiligheid maar ook een sfeer waarin geëxperimenteerd kan worden. Alles is mogelijk, niets hoeft.

Werkwijze

Er wordt steeds eerst vrijblijvend een kennismakingsgesprek gepland. Door middel van een gesprek wordt afgetoetst wat de hulpvraag precies is. Zo kunnen we in samenspraak de grote lijnen uitzetten en bepalen waaraan we zullen werken, welke frequentie, … Er wordt ook kennis gemaakt met de dieren.

Eén keer we op dezelfde golflengte zitten en beslissen om aan de slag te gaan, maken we de praktische afspraken.

Praktisch

We vragen dat je steeds stevige laarzen of stapschoenen aan hebt of mee hebt. We gaan zo vaak mogelijk naar buiten. Voorzie dus steeds aangepaste kledij die vuil mag worden. Natuurlijk kunnen we ook binnen terecht indien nodig.

Ben je nieuwsgierig of zit je nog met vragen? Twijfel niet om vrijblijvend contact op te nemen: Joke@kampenhoeve.com