Hippotherapie

Paardrijden op De Kampenhoeve is enkel voor personen met een beperking.

Al onze paarden worden bitloos gereden. Dit houdt in dat je als ruiter het paard tijdens het rijden zo veel mogelijk stuurt en leidt vanuit je zit.

Ook wanneer we naast het paard werken (grondwerk), doen we dit aan de hand van onze lichaamstaal en –houding.

Hippotherapie, therapeutisch paardrijden of therapeutisch rijden (Engels: equine-assisted therapy, EAT of equine-assisted activity, EAA) is het therapeutisch en orthopedagogisch werken met het paard als partner, om mee te helpen aan een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden. Er wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en sociale aard. De behandeling maakt deel uit van een breder revaliderend of therapeutisch behandelplan voor de cliënt.

Het uitgangspunt van elke sessie is ontspanning. Tijdens de sessies leert men, passend aan de mogelijkheden en beperkingen, op een correcte manier om te gaan met paarden. Dit gebeurt  zowel vanop de grond als vanuit het zadel. Daarnaast kan er doelgericht gewerkt worden rond problemen van fysieke, psychische, cognitieve, orthopedagogische en sociale aard. De doelen die we, in samenspraak met de ouders of de persoon zelf, vooropstellen kaderen binnen een breder revaliderend of therapeutisch behandelplan voor de cliënt.

Prijs: 45€ voor een individuele sessie van 1 uur

Info bij dorien@kampenhoeve.com

Terugbetalingen/tegemoetkomingen

DEZE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD EN DIENT NAGEVRAAGD TE WORDEN BIJ DE DESBETREFFENDE INSTANTIE

Liberale mutualiteit

https://www.lm.be/lmmutplus/rubrieken/voordelen-en-diensten/sport-en-beweging/sportprikkel/pages/sportprikkel.aspx

Sportievelingen genieten bij de Liberale Mutualiteit namelijk van een financiële sportprikkel van 35 euro! Je kan de sportprikkel één keer per jaar en per persoon ontvangen.

Je ontvangt de tussenkomst als je actief aan sport doet en lid-, inschrijvings-, aansluitings- of abonnementsgeld moet betalen.

Dit is van toepassing bij:
– een sportclub: de erkenning ervan kan federaal, proviniciaal, regionaal of op gemeentelijk niveau zijn;
– een fitnesscentrum: enkel bij de aankoop van een abonnement van minimum 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) of bij aankoop van een beurtenkaart van minimum 10 beurten;
– babyzwemmen;
– een joginitiatie;
– sportactiviteiten aansluitend aan de schooluren;
– Sportactiviteiten georgainseerd door LM MUTPLUS.be binnen een sportclub of -dienst.

Lijst met erkende sporten: (paardrijden staat in de lijst)
https://www.lm.be/NL/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-beweging/Sportprikkel/Documents/Lijst%20erkende%20sporten.pdf

Christelijke Mutualiteit

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/sportvereniging

CM-voordeel
Jaarlijkse tegemoetkoming tot 15 euro per persoon voor:

Voorwaarden

De sportactiviteit is opgenomen in de keuzelijst van sporttakken in de zoekrobot van Sport Vlaanderen (nieuwe benaming Bloso). Link: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/

De sportclub of jog- of zweminitiatie is:

erkend door een stad, gemeente, provincie, hogeschool of universiteit;

of aangesloten bij een federatie erkend door Sport Vlaanderen.

De schoolsport wordt aangeboden door erkende scholen en verenigingen en is niet geïntegreerd in het lessenpakket.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

Wat?

We betalen per kalenderjaar en per persoon tot 30 euro terug van het lidgeld van je sport- of fitnessclub.
Voorwaarden?

Je beoefent één van de sporten uit bijgevoegde lijst: https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/12/sportlijst.pdf (paardrijden staat er bij)

Alternatieve raadplegingen:
We betalen 10 euro per bezoek terug voor verschillende alternatieve raadplegingen (max. € 50 per kalenderjaar en per persoon):

Hippotherapie

Socialistische Mutualiteit

https://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/sport/Pages/default.aspx
Je krijgt per kalenderjaar een terugbetaling van maximaal 10 euro.

Lijst met sporten die in aanmerking komen. Paardrijden in lijst https://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Lijst-tabel-grafiek/304/Lijst-erkende-bewegingsbevorderende-sporten.pdf

Onafhankelijk  Ziekenfonds

https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/fitness-sportclub#aanvragen
Ben je lid van een sportclub? Doe je aan fitness? Dankzij OZ geniet je van een tegemoetkoming tot € 25,00 per persoon per kalenderjaar. Je mag verschillende tegemoetkomingen aanvragen om aan het totaal van € 25,00 te komen.

Deze tegemoetkoming geldt voor:

– een fitnessabonnement van minstens 10 beurten
– lidgeld bij een sportclub voor de duur van een sportseizoen

Onder sportclub verstaan we elke sportvereniging die als doel heeft om de fysieke of psychische gezondheid te bevorderen

​​​

© De Kampenhoeve Ster vzw 2020 | Website carefully crafted by Creactiv. | GDPR