DOELGROEP  jongeren/tieners

 • sociaal/familiaal kwetsbare omgeving
 • schoolmoe, moeilijkheden om in groep te functioneren, etc…

PROJECT

 • Wij gaan ‘niet-opgeleide’ ezels opleiden en trainen zodat ze kunnen ingezet worden voor diverse therapieën.
 • We gaan van fase 0: ophalen dieren in verwaarloosde toestand (desgevallend) en introduceren in hun nieuwe omgeving tot fase 10: de ezel is inzetbaar als therapiedier

PRINCIPE

 • De jongeren komen gedurende 1 trimester wekelijks in kleine groepjes (2-5)
 • Een sessie bestaat telkens uit drie stappen die even belangrijk zijn:
  • Inleiding met doelstelling van de huidige sessie
  • Leertraject zelf (opdrachten on the field)
  • Wrap-up met evaluatie

DOELSTELLING

 • Aanleren van technische vaardigen (verzorging, voeding, ecologische aanpak, verschillen qua karakter-reflexen-gedrag met paarden, onderling sociaal gedrag in de groep, etc…)
 • Aanleren van waarden/principes die zij ook zullen spiegelen in hun eigen leefwereld:
  • Belang van volhouden en doorzetten (herhaling oefeningen)
  • Belang van verantwoordelijkheid (verzorging van de dieren + latere inzet voor therapie-doeleinden)
  • Respect (mens-dier-natuur)
  • Consistentie/congruentie
  • Opbouw van zelfvertrouwen
  • Teamgeest – de jongeren zijn niet alleen, ze vormen een schakel in een geheel en dienen daarom ook geregeld als team te werken
 • Realiseren van een ambitie dmv het opsplitsen in kleine tussenstappen
 • We werken altijd een groot deel van de sessie buiten (in de natuur). Principe – think outside – no need for a box.

FINANCIEEL

 • Minimale bijdrage van de voorziening/school/organisatie voor het traject van ca 12 weken
 • Saldo kost wordt gedragen door partnerships met bedrijven.
© 2016 De Kampenhoeve 2016 | Website carefully crafted by Creactiv.