The Donkey Parade

De Donkey Parade 2019 wordt de opvolger van de succesvolle Hippo Parade Antwerp 2018 (25 beelden, 11 locaties).  Dit ambitieus project wordt door zowel KMO’s als multinationals ondersteund en loopt van 1 juli tot 30 september.  De ezels, individueel beschilderd door een selecte groep van kunstenaars onder leiding van Ludo Modelo, zullen op ‘prime’ publieke
plaatsen in de straten van Antwerpen en in diverse andere steden en/of bedrijven (Leuven, Gent, Knokke, Mechelen, etc…) tentoongesteld worden.

Net als vorig jaar worden begin oktober de kunstbeelden geveild voor het goede doel: de netto inkomsten gaan naar De Kampenhoeve Ster VZW en City Pirates!!

Heb je als bedrijf interesse om deel te nemen aan dit project? De brochure vindt u Brochure Donkey Parade hier!

Vorig jaar bracht de Hippoparade 35.000 euro op! Lees er hier meer over!

Hieronder komt al het nieuws ivm de Donkeys!

Bezoek de kunstenaars!

Elke zondag tussen 14u-16u zullen de kunstenaars hun magie loslaten op de ezels. Je vindt hen terug in de vroegere Opel garage in de Augustijnslei te Brasschaat!

Waarom Ezels?

Na het succes van de nijlpaarden in 2018, kiezen we dit jaar bewust voor Ezels als thema. Waarom?

Ezels worden vaak (ten onrechte en puur gebaseerd op vooroordelen) gezien als domme dieren. Het zijn echter net bijzonder intelligente, speelse en behoedzame dieren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kuddedieren gaan ze bij gevaar niet zomaar vluchten of het gedrag van de rest kopiëren. Voor een deel van de wereldbevolking zijn ze zelfs cruciaal als lastdier voor o.a. het vervoer van drinkwater in moeilijk begaanbare gebieden. Het zijn dieren die fel onderschat en zelfs veelal uitgelachen worden. Ze vormen dan ook hét symbool voor alle kinderen en jongeren die talenten hebben, maar dagelijks tegen vooroordelen dienen op te boksen. Bovendien staan ezels ook centraal als therapiedier in de werking van De Kampenhoeve.

City Pirates & De Kampenhoeve Ster vzw

De opbrengst van de Donkey Parade gaat dit jaar naar twee goede doelen: City Pirates en De Kampenhoeve Ster vzw!

CITY PIRATES VZW

City Pirates is een sociaal voetbalproject, actief in verschillende wijken van Antwerpen (Merksem, Luchtbal, Linkeroever, Dam en Deurne). De club telt 75 ploegen in competitie en meer dan 1100 voetballende leden. Jong en oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: samen vormen ze een hechte gemeenschap. Het sociale  aspect is er belangrijker dan het sportieve. De sociale werking omvat onder meer huis- en schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, muziek- en dansworkshops, digitale klassen en
toeleiding naar (studenten)jobs.

DE KAMPENHOEVE STER VZW

Dit snelgroeiend therapeutisch centrum met vestigingen te Kampenhout en Wetteren richt zich tot kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke problematiek. Door middel van aangepaste inzet van ezels wordt een individueel programma op maat uitgewerkt dat varieert van pure ontspanning (vb wandelen, borstelen…) tot het uitvoeren van specifieke opdrachten voor o.a. de verbetering van de motoriek, coördinatie, zelfvertrouwen, … De therapeuten richten zich tot zowel voorzieningen/instellingen als individuele kinderen en jongeren met een bepaalde problematiek. Hun baanbrekend werk realiseren ze bij gemiddeld honderd kinderen per week. Meer info: www.kampenhoeve.com